«Правила та Умови»

 1. Терміни та визначення
 1. 1 Інтернет-магазин – сайт, який знаходиться за електронною адресою  http://ascolta.org/, на якому Покупець може ознайомитися з опублікованими матеріалами.

1.2. Покупець – дієздатна фізична особа, яка робить добровільні благодійні за власним бажанням. 

1.3. Зареєстрований покупець – Покупець, що надав про себе Продавцеві індивідуальну інформацію (прізвище, ім’я, по батькові, адресу електронної пошти, номер телефону), яка може бути використана для оформлення таких добровільних пожертвувань, які відбуваються на регулярній основі (дана інформація надається при оформленні Замовлення).

1.4. Продавець – ТОВ «АСКОЛЬТА» (адреса: Україна,  03195, Київ, вулиця Волошкова, 2, приміщення 22, ідентифікаційний код: 38282229, який здійснює продаж товарів через Інтернет -магазин.

1.5. Товар – добровільне пожертвування коштів, що надається за рішенням Покупця чи Зареєстрованого покупця, та сума якого визначається у індивідуальному порядку кожним окремим Покупцем чи Зареєстрованим покупцем.

1.6. Замовлення – належним чином оформлена заявка Покупця на здійснення оплати за Товар, представлений в Інтернет-магазині, відправлена через сайт, e-mail або повідомлена Покупцем Продавцю телефоном.

 1. Правила

2.1. Інформація, розміщена на сайті, може використовуватися тільки за умови дотримання всіх вимог, тому просимо уважно прочитати правила користування Інтернет-магазином (далі – Правила / Правилами), що визначають порядок роздрібного продажу товарів через Інтернет-магазин. Кожна Сторона гарантує іншій Стороні, що володіє необхідною право-і дієздатністю, а рівно всіма правами і повноваженнями, необхідними і достатніми для придбання товарів через Інтернет-магазин http://ascolta.org/ (далі – Магазин). У випадку, якщо Ви не згодні з цими Правилами, будь ласка, відмовтеся від використання інформації.

2.2. Замовляючи товари через Інтернет-магазин, покупець погоджується з Правилами при оформленні Замовлення  або при наборі відповідного номера телефону.

2.3. Продавець залишає за собою право вносити зміни в ці Правила, в зв’язку з чим Покупець зобов’язується регулярно відслідковувати зміни в Правилах, розміщених на сайті Магазину http://ascolta.org/.

 1. Інтелектуальна власність

3.1. Вся текстова інформація та графічні зображення, які опубліковані на сайті, є власністю Продавця і його контрагентів. Назви торгових марок, товарних знаків і логотипи, які розміщені на сайті, є власністю їхніх власників.

 1. Момент укладання Замовлення

4.1. Сторони домовляються, що Замовлення на конкретні Товари вважається укладеним і набирає чинності з моменту відправки Продавцем електронного листа за адресою, вказаною Покупцем, в якому Продавець підтверджує, що замовлення покупця прийняте, і замовлені товари будуть відправлені Покупцеві. З цього моменту Покупець зобов’язується прийняти замовлені і доставлені товари і заплатити за них узгоджену суму, якщо вона ще не була сплачена.

4.2. Сторони домовляються, що дані Правила регламентують відносини між Сторонами, що випливають з такого Замовлення.

 1. Права Покупця

5.1. Покупець має право купувати в Магазині товари, дотримуючись порядку, встановленого даними правилами Магазину.

5.2. Купуючи товар, Покупець робить добровільну пожертву, розмір якої визначається особисто Покупцем.

5.3. Товар не підлягає обміну та поверненню, оскільки плата за нього є добровільною пожертвою. 

 1. Зобов’язання Покупця

6.1. Покупець зобов’язується в умовах, встановлених даними Правилами та умовами Магазину, користуватися послугами http://ascolta.org/.

6.2. Покупець зобов’язаний оплатити Товар способом оплати, обраним у спеціальній формі для оплати товарів на сайті Продавця, і прийняти його в установленому порядку.

6.3. Покупець зобов’язаний забезпечити секретність даних підключення, не розголошувати їх третім особам і забезпечити, що жодні треті особи не скористаються його даними підключення для отримання послуг і (або) для Замовлення або придбання Товару у Продавця. Покупець несе відповідальність за будь-які дії третіх осіб, якщо вони здійснені з використанням даних підключення Покупця. Всі обов’язки і відповідальність, що виникли або пов’язані з діями третіх осіб з використанням даних підключення Покупця, покладаються на Покупця.

6.4. У разі зміни даних, зазначених Покупцем у формі реєстрації, Покупець зобов’язаний їх оновити.

6.5. Покупець зобов’язаний у формі реєстрації надати повну, детальну і правильну інформацію про себе. Якщо Покупець у формі реєстрації надає неточні чи невірні дані, Продавець має право анулювати реєстрацію і видалити дані або обмежити можливості Покупця користуватися Магазином.

 1. Права Продавця

7.1. Якщо Покупець намагається зашкодити стабільності та безпеці роботи Магазину або порушує свої зобов’язання, Продавець має право негайно і без попередження обмежити або зупинити можливість Покупця користуватися Магазином або, в особливих випадках, анулювати реєстрацію Покупця.

7.2. Продавець залишає за собою право в будь-який час, не повідомивши Покупцеві, перервати надання послуг, змінювати магазин повністю або його окремі частини.

7.3. Продавець має право тимчасово або повністю перервати діяльність Магазину, заздалегідь про це не повідомивши Покупцеві.

 1. Зобов’язання Продавця

8.1. Продавець зобов’язується довести до відома Покупця необхідну і достовірну інформацію про товар.

8.2. Продавець зобов’язується відповідно до ЗУ «Про захист персональних даних» дотримуватися права Покупця на конфіденційність наданої ним інформації, зазначеної у формі реєстрації та оформлення Замовлення.

8.3. Магазин залишає за собою право невиконання зобов’язань у разі виникнення форс – мажорних обставин.

 1. Характеристики товару

9.1. Характеристики кожного товару Магазину http://ascolta.org/  вказуються в описах, розміщених на сайті.

9.2. Продавець не несе відповідальність за те, що товари в Інтернет–магазині за своїм кольором, формою або іншими параметрами можуть відрізнятися від реальних розмірів, форм або кольорів через властивості монітора Покупця.

 1. Відповідальність

10.1. Покупець повністю відповідає за достовірність даних, зазначених у формі реєстрації. Якщо Покупець у формі реєстрації не надає точні дані, Продавець не несе відповідальність за наслідки, що виникають.

10.2. Покупець несе відповідальність за свої дії, користуючись сайтом Інтернет-магазину.

10.3. Продавець звільняється від будь-якої відповідальності у випадках, якщо шкода виникла через те, що Покупець, не врахувавши рекомендацій Продавця і своїх зобов’язань, не ознайомився з даними Правилами, незважаючи на те, що така можливість йому була надана.

10.4. Якщо в Інтернет- магазині http://ascolta.org / є посилання на сайти інших підприємств, установ, організацій та осіб, Продавець не несе відповідальність за розміщену ними інформацію і здійснювану діяльність.

10.5.  У разі якщо не вдається вирішити суперечку або розбіжності шляхом переговорів, всі розбіжності розглядаються в порядку, передбаченому чинним законодавством України.